Tuesday, March 31, 2009

contoh surat kuasa

Pekalongan, 30 Maret 2009SURAT KUASADengan surat ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Pihak Pertama (Pihak yang memenangkan Undian Axis)

Nama : Muhamaad Umar

Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 06Juli 1988

Alamat Tempat Tinggal : Jalan Teratai Lot D 16 BIIE Lobam Bintan Utara Kode Pos 29154

No Identitas : E369661


Pihak Kedua ( Kakak Kandung Pemenang Undian Axis)

Nama : Nurlaela

Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 31 Desember 1985

Alamat Tempat Tinggal : Perum Esqarada No 7 Batam Kode Pos 29432

No KTP : 52.01.007.71.12.85.82741


Menyatakan bahwa pihak pertama memberikan kuasa untuk mengambil hadiah undian Axis kepada pihak kedua. Demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.Tertanda Pihak Pertama

(Muhammad Umar)